S ľútosťou vám musíme oznámiť, že projekt Slováci Na Cestách ukončil svoju vyše dvojročnú púť dňa 10.12.2016. Odpočívaj v pokoji.